Skip to main content

You are here

Vides aizsardzības problēmu risinājums meklējams sistēmās, tehnoloģijās, iekārtās, kuru darbināšana ļauj mazināt ietekmi uz vidi. Vides tehnoloģiju izstrāde un ieviešana ir viens no svarīgākajiem darbības virzieniem, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Vides piesārņojuma prognozes pirmsākumos ir būtiski izvēlēties optimālo vides tehnoloģiju. Grāmatā apkopoti vides tehnoloģiju izvērtēšanas un pārvaldības jautājumi un inženiertehniskie risinājumi.

List of authors
A. Blumberga, D. Blumberga, M. Kļaviņš, M. Rošā, S. Valtere
Type
Scientific publication
Language
Latvian
Pages
212
Year published
2010

Staff involved

Andra Blumberga
Board member Senior expert
Marika Rošā
Project manager Board member
+371 67323212