Skip to main content

You are here

Līga Žogla
Project manager
Inženierzinātņu doktore
+371 67323212

Līgai Žoglai ir inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds vides zinātnē un jau vairāk kā 10 gadus strādā uzņēmumā SIA “EKODOMA” par projektu vadītāju. Viņai ir pieredze tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē siltumapgādes uzņēmumiem, dažādu energoefektivitātes projektu izstrādē rūpniecības uzņēmumiem, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanā Eiropas fondu finansējuma saņemšanai. Līgai ir arī plaša pieredze izglītojošu pasākumu kā mācību kursu, semināru un radošo darbnīcu organizēšanā dažādām mērķa grupām (skolniekiem un studentiem, mājsaimniecībām, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem). Pēdējos gados lielāku uzmanību viņa ir pievērsusi energoplānošanas jautājumiem. Viņa ir ilgstoša pieredze dažādu nacionālo un ES fondu līdzfinansētu projektu vadīšanā un ieviešanā par patērētāju uzvedības maiņu, par Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu (IERP) un Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu (IEKRP) izstrādi, kā arī energopārvaldības sistēmas (atbilstošo ISO 50001 prasībām) izstrādi un ieviešanu pašvaldībās.  Līga ir arī koordinējusī programmas “Apvārsnis 2020” līdzfinansēto ES projektu Compete4SECAP – Energopārvaldības sacensības pašvaldībām IEKRP ieviešanai.

  

Līga dzīvo Rīgas apkaimē un runā latviešu un angļu valodās.