Skip to main content

You are here

Tue, 04/06/2021 - 08:21

EUCF 2.kārtas uzsaukums jau ir atvērts! Pašvaldībām EUCF mājaslapā ir iespēja iesniegt savus projekta pieteikumus energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā, lai saņemtu 60 000 EUR granta finansējumu.

Informējam, ka pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 31.maijs plkst. 18:00!