Skip to main content

You are here

Wed, 05/05/2021 - 14:57

Pēdējos gados plaši tiek runāts par nepieciešamību samazināt siltumnīcas efekta gāžu (SEG) emisijas, lai bremzētu globālo sasilšanu, taču klimats nepārprotami ir jau mainījies un turpinās mainīties pat, ja SEG emisija no antropogēniem avotiem tiktu pilnībā pārtraukta. Tas tādēļ, ka oglekļa dioksīda (CO2) aprite dabā notiek ļoti lēni, un puse no šodien atmosfērā emitētajām CO2 emisijām, tajā saglabāsies vēl gadsimtu pirms tās tiks piesaistītas (augsnē, veģetācijā, ūdenī u.c.). Tādēļ vienlīdz būtiski ir šīm pārmaiņām gatavoties un pielāgoties. Eiropā visvairāk klimata izmaiņu radītās sekas šobrīd izjūt Dienvideiropas valstis, piemēram, Spānija, Itālija, Portugāle, Grieķija, kur vērojami ar vien garāki karstuma periodi, jauni temperatūru rekordi vasaras periodos, pieaug mežu ugunsgrēku skaits, ūdens trūkums u.c. Tomēr arī Latvijā pielāgošanos klimata pārmaiņām nevajadzētu atlikt un laikus tām gatavoties, lai pēc iespējas mazinātu potenciālos zaudējumus, ko klimata izmaiņas var radīt tuvāko gadu laikā.  

Lai pielāgotos nākotnes klimata pārmaiņām un vienlaikus uzlabotu pilsētvidi, Smiltenes pašvaldība iesaistījās ES Life programmas finansētā projektā “Life Adaptate”, kura ietvaros tika īstenots Vidusezera tīrīšanas projekts. Vidusezers ir mākslīgi veidots ezers, kurš ir viens no Abula upes kaskādes ezeriem, tāpēc ietekmē visu Abula upes caurteci. Gadu gaitā eitrofikācijas rezultātā ezers bija aizaudzis, kļuvis ļoti sekls, kā arī uz ezera izbūvētās slūžas vairs nebija darbināmas. Projekta ietvaros tika veikta Vidusezera padziļināšana un attīrīšana, kā arī esošo slūžu rekonstrukcija, lai novērstu plūdu risku un mazinātu eitrofikācijas procesu. Šīs darbības rezultātā tiek uzlabota ezera spēja uzkrāt ūdeni un kontrolēt tā ūdens līmeni. Tas uzlabos arī ūdens kvalitāti ezerā un veicinās ezera izmantošanu atpūtai, tādējādi uzlabojot mikroklimatu un vides kvalitāti apkaimē.

Ezera tīrīšana tika veikta ar dūņu sūknēšanas tehnoloģiju, lai pēc iespējas mazāk kaitētu dzīvajam būtnēm ezerā. Sūknēšanas laikā tika izveidoti arī lielāki padziļinājumi, lai īslaicīgi pazeminot ūdens līmeni hidrobūves pārbūves darbiem, tiktu nodrošināts patvērums zivīm. Vecās hidrotehniskās būves vietā tika izbūvēts automātisks aizvaru pacēlājmehānisms ūdens līmeņa kontrolēšanai. Izsūknētās dūņas tika iepildītas ģeosintēsikos maisos, kuri šobrīd pilda upes krastu nostiprināšanas funkciju. Tie pēc dūņu atsūknēšanas un atūdeņošanas tika pārklāti ar augsnes slāni, izveidojot labiekārtotu krasta teritoriju.

Life Adaptate projektā piedalījās arī 3 pašvaldības no Spānijas un 2 pašvaldības no Portugāles. Katra pašvaldība ieviesa pielāgošanās aktivitātes, kuras risina kādu šīm pašvaldībām aktuālu klimata risku. Piemēram, Lorkas pilsētā tika izveidots noēnojums virs gājēju ielas, lai samazinātu saules un karstuma ietekmi ielas līmenī. Agilas pilsētā tika izbūvēts apzaļumots parks, kura apūdeņošanai tiek izmantots attīrīts ūdens no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, šādi samazinot gruntsūdeņu patēriņu un paplašinot zaļās teritorijas pilsētā. Līdzīgi arī Kartahenas pilsētā tika veidoti zaļie koridori, lai savienotu esošas zaļās teritorijas. Portugāles pašvaldībā Mertola tika veidots noēnojums virs bērnu rotaļu laukuma un populārākajās ielās, kur pulcējas daudz cilvēku. Bet Alfandega da Fe ierīkoja mākslīgu ūdenskrātuvi, lai uzlabotu ūdens pieejamību vietējiem lauksaimniekiem, kā arī ugunsgrēku dzēšanas vajadzībām un ierīkoja ar saules paneļiem aprīkotu nojumi pilsētas centrā.

Life Adaptate projekta ietvaros visas pašvaldības izstrādāja arī Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus, lai sistemātiski risinātu gan klimata mazināšanas, gan pielāgošanas jautājumus ilgtermiņā.

Vairāk informācijas meklē https://lifeadaptate.eu/lv/.