Skip to main content

You are here

Mon, 11/15/2021 - 12:26

Šoruden uzņēmums SIA “EKODOMA” svin 30 gadu jubileju. 

Uzņēmums uzsāka darbību tālajā 1991.gadā, kad Rīgas Tehniskās universitātes profesori Dagnija Blumberga un Ivars Veidenbergs nolēma izveidot neatkarīgu inženierkonsultatīvu uzņēmumu. Tā mērķi un darbības jomu labi raksturo uzņēmuma nosaukums – EKODOMA: Ekoloģiska un ekonomiska domāšana – un tā ir aktuāla arī šobrīd.

Uzņēmums turpina strādāt kā neatkarīga inženierkonsultatīva firma energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā. Šo gadu laikā SIA “EKODOMA” ir piedalījusies vairāk nekā 40 starptautisku projektu īstenošanā, sniegusi konsultācijas un izstrādājusi enerģētikas un klimata rīcības plānus vairāk nekā 50 pašvaldībām Latvijā, veikusi vairāk nekā 200 uzņēmumu un 2000 individuālus ēku energoauditus. Turklāt piedāvāto pakalpojumu klāsts un sadarbības partneru skaits gadu gaitā ir tikai audzis.

Vēlamies izteikt vislielāko pateicību mūsu sadarbības partneriem šo 30 gadu laikā! Ar jūsu palīdzību esam spējuši nepārtraukti pilnveidoties un attīstīties un kļūt par augsti kvalificētu inženierkonsultāciju sniedzēju klimata un enerģētikas jomā Latvijā. Kopīgiem spēkiem esam spējuši mazināt Latvijas uzņēmumu un pašvaldību ietekmi uz klimata pārmaiņām, paaugstinot to energoefektivitāti, veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un izglītojot sabiedrību ar enerģētiku un klimata pielāgošanos saistītos svarīgos jautājumos. 

Ļoti ceram arī uz turpmāku sadarbību apkārtējās vides uzlabošanai, gādājot par kvalitatīvu, efektīvu un uz izaugsmes iespējām balstītu nākotni!