Skip to main content

You are here

Tue, 11/23/2021 - 12:42

Šoruden norisinājās SIA "EKODOMA" rīkotais semināru cikls “Efektīva energoresursu pārvaldība”. Tā ietvaros dalījāmies ar mūsu ilggadējo pieredzi un zināšanām par efektīvu energoresursu pārvaldību. Semināru cikls aptvēra trīs jomas: Energoplānošanu, Elektrību un siltumu, Iekštelpu klimatu.

Uzzināt vairāk par semināru ciklu “Efektīva energoresursu pārvaldība”.

Šī gada 23. novembrī veiksmīgi noritēja cikla pirmais seminārs par energopārvaldību. Tajā mūsu ekspertes Anda Jēkabsone un Līga Žogla sniedza padomus Ilgtspējīga enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādei, kā arī ieskatu par energopārvaldības sistēmas principiem kā ar minimāliem resursiem panākt maksimālu ieguvumu. Turpinājumā eksperts Toms Prodaņuks iepazīstināja ar īpaši pašvaldību vajadzībām izstrādātu Enerģijas monitoringa platformu sistemātiskai enerģijas patēriņa datu uzskaitei un analīzei. 

Ja Jums nebija iespēja piedalīties seminārā tiešsaistē, vai arī Jūs vēlētos atkārtoti iepazīties ar vebinārā pārrunātajiem jautājumiem, esam sagatavojuši vebinārā izmantotās prezentācijas:

Uzzināt vairāk par Energoplānošanu un energopārvaldību pašvaldībās.

Lai uzzinātu vairāk par SIA "EKODOMA" izstrādāto enerģijas monitoringa platformu sazinieties ar mūsu ekspertu Tomu Prodaņuku.