Skip to main content

You are here

Tue, 11/30/2021 - 13:06

Šoruden norisinājās SIA "EKODOMA" rīkotais semināru cikls “Efektīva energoresursu pārvaldība”. Tā ietvaros dalījāmies ar mūsu ilggadējo pieredzi un zināšanām par efektīvu energoresursu pārvaldību. Semināru cikls aptvēra trīs jomas: Energoplānošanu, Elektrību un siltumu, Iekštelpu klimatu.

Šī gada 30. novembrī veiksmīgi noritēja cikla otrais seminārs par to kā samazināt rēķinus par siltumu un elektrību. Seminārā mūsu energoauditori Kristaps Kašs un Toms Prodaņuks dalījās pieredzē kā un kam jāpievērš uzmanība, veicot enerģijas datu analīzi, kā arī sniedza padomus, kā samazināt izmaksas par enerģiju.

Ja Jums nebija iespēja piedalīties seminārā tiešsaistē, vai arī Jūs vēlētos atkārtoti iepazīties ar vebinārā pārrunātajiem jautājumiem, esam sagatavojuši vebinārā izmantotās prezentācijas:

Semināra laikā tika iepazīstināts ar SIA "Ekodoma" izstrādāto Ēkas apsekojuma darba lapu, ar kuras palīdzību ir iespējams veikt savas ēkas apsekojumu, lai novērtētu, kā enerģija šobrīd ēkā tiek patērēta un kādus pasākumus varētu ieviest, lai enerģijas patēriņu samazinātu un/vai uzlabotu komfortu. Lai uzzinātu par to vairāk, sazinieties ar mūsu ekspertu Tomu Prodaņuku.