Skip to main content

You are here

Tue, 12/28/2021 - 14:15

Lielie elektroenerģijas patērētāji un lielie uzņēmumi, ir laiks veikt uzņēmuma energoauditu! Uzņēmuma energoaudita iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Pēdējā pusgada laikā esam izjutuši strauju enerģijas izmaksu pieaugumu. Siltumenerģijas un elektroenerģijas cenu kāpums īpaši ietekmē lielos uzņēmumus un lielos elektroenerģijas patērētājus. Enerģijas izmaksu pieauguma rezultātā paaugstinās produkcijas un pakalpojumu pašizmaksa un samazinās uzņēmumu konkurētspēja. Tāpēc nepieciešams lūkoties pēc iespējām samazināt enerģijas patēriņu.  

Pirmais solis, lai samazinātu izmaksas par enerģiju un noteiktu izmaksu efektīvus energoefektivitātes pasākumus un iespējas pašiem saražot enerģiju, ir energoaudits uzņēmumā, kura laikā Ekodoma energoefektivitātes speciālisti veiks uzņēmuma iekārtu un enerģijas patēriņa auditu.

Gribam arī atgādināt, ka visiem lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kuriem atbilstoši Energoefektivitātes likumam nepieciešams izstrādāt energoauditu vai ieviest energopārvaldības sistēmu, energoaudita iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Lai uzzinātu vairāk par procesu vai, lai uzsāktu energoaudita izstrādi, lūdzu, sazinieties uz SIA Ekodoma ekspertiem Agri Kamenderu vai Kristapu Kašu.