Skip to main content

You are here

Fri, 01/13/2023 - 15:58

Esiet sveicināti!

Vēlamies Jūs informēt par aktualitātēm un iespējām energoefektivitātes un klimata projektu jomā!

Uzsākts Eiropas Savienības projekts OwnYourSECAP

2022.gada 3. un 4. novembrī Rīgā norisinājās Eiropas Savienības programmas “LIFE” līdzfinansētā projekta OwnYourSECAP projekta atklāšanas sanāksme. Tā pulcēja 11 sadarbības partnerus no 11 ES valstīm. Projekta galvenais mērķis ir iesaistīt un stiprināt pašvaldības uzsākt sistemātiski īstenot pašvaldību enerģētikas un klimata rīcības plānos iekļautos pasākumus. Lai to izdarītu, projekta laikā tiks organizētas gan interaktīvas apmācības energopārvaldniekiem un vides speciālistiem, gan tikšanās un diskusijas pašvaldībās, iesaistot pēc iespējas vairāk pašvaldību darbinieku, kas var sniegt savu ieguldījumu pasākumu identificēšana un ieviešanā, gan arī virkne citu pasākumu. Ekodoma ir šī projekta idejas autors un koordinators. Seko projektam:

Mājaslapa

Facebook

Linkedin

Uzsākts Eiropas Savienības projekts REVERTER

Ar sekmīgu sanāksmi 2022.gada 10. un 11. novembrī Atēnās tika uzsākts Eiropas Savienības “LIFE” programmas projekts REVERTER, kas sniegs enerģētiskās nabadzības mazināšanas risinājumus Eiropā, izstrādājot 9 atšķirīgus rīcības plānus un cieši sadarbojoties ar galapatērētājiem 4 valstīs: Bulgārijā, Grieķijā, Latvijā un Portugālē. Projekts un tā rezultāti ir ārkārtīgi aktuāli, jo enerģētiskā nabadzība ir izšķirīga mūsdienu sabiedrības sociālekonomiskā problēma, kas pazemina iedzīvotāju elementāro dzīves līmeni un kvalitāti. Seko projektam:

Mājaslapa Facebook Linkedin

                                                       

Uzsākts Eiropas Savienības projekts KNOWnNEBs

Mēs un mūsu partneri tikāmies 2022.gada 28. un 29. novembrī Rīgā, lai oficiāli atklātu jauno Eiropas Savienības programmas “LIFE” projektu KNOWnNEBs – Ar enerģiju nesaistītu ieguvumu integrēšana energoaudita praksē, lai paātrinātu pasākumu ieviešanu.

Projektu vadām mēs – Ekodoma, un tas pulcē 9 partnerus no 9 ES valstīm. KNOWnNEBs mērķis ir izstrādāt jaunu aprēķinu metodoloģiju un rezultātu atspoguļošanas pieeju uzņēmumiem, kas skaidri parādītu un novērtētu uzņēmumu iespējamo vispārējo ieguvumu, tostarp energoefektivitāti, kā arī ar enerģiju nesaistītus ieguvumus, kas rodas no energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, tādā veidā veicinot investīcijas energoefektivitātē un ilgtspējība.

                         

Enerģijas monitoringa platforma papildināta ar jaunu moduli

2022.gadā SIA “Ekodoma” izstrādātā Enerģijas monitoringa platforma tika papildināta ar jaunu moduli - Vadības pārskats. Jaunais modulis lietotājiem ļauj izveidot ikgadējās Vadības pārskata atskaites atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Balstoties uz jau platformā ievadītajiem enerģijas patēriņa datiem, sistēma izveido atskaiti automātiski, kurā ir apkopoti gan vēsturiskie dati, kas salīdzināti ar pārskata gadu un panākto ietaupījumu, gan lielākie patērētāji, gan izmaksas, gan arī katra objekta īpatnējie patēriņi un cita noderīga informācija. Vadības pārskata izstrāde platformā ieekonomē ne tikai lietotāju laiku, bet arī sniedz pilnvērtīgu pārskatu par esošo situāciju organizācijā vizuāli pievilcīgā veidā.

Turpinās darbs pie pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu un energopārvaldības sistēmu izstrādes

Latvijā un Eiropā ir sastopamas dažādas energosistēmas, taču to efektīva darbība ir atkarīga tieši no ilgtspējīgas energoplānošanas un energopārvaldības. Pirmais solis ceļā uz pašvaldības ilgtspējīgas energosistēmas attīstību un pilnveidošanu ir ilgtspējīga enerģētikas un klimata rīcības plāna un energopārvaldības sistēmas izstrāde.

2022. gadā tika pieņemts SIA “Ekodoma” izstrādātais Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030. gadam. Kā arī tika uzsākts darbs pie Ventspils un Jūrmalas valstspilsētu plānu izstrādes.

                      

2022. gadā tika izstrādāta energopārvaldības sistēma Ķekavas un  Augšdaugavas novadam, bet paplašināta Tukuma novadam. Šobrīd SIA “Ekodoma” izstrādāto enerģijas monitoringa platformu izmanto vairāk nekā 15 pašvaldības Latvijā un Ungārijā, kā arī 2023.gadā to izmantos arī pašvaldības Austrijā, Spānijā, Portugālē un citviet.

SIA “EKODOMA” PIEDĀVĀ

  • Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi un ieviešanu atbilstoši Pilsētu mēru pakta vadlīnijām. Lasīt vairāk.
  • Energopārvaldības sistēmas izstrādi un ieviešanu atbilstoši ISO 5001 standartam. Lasīt vairāk.
  • Platformu enerģijas patēriņa datu uzskaitei un analīzei. Lasīt vairāk.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sadarbības iespējām, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājaslapu vai sazinieties ar mums, rakstot uz ekodoma@ekodoma.lv!