Skip to main content

You are here

Izgudrojums attiecas uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules un biomasas enerģijas izmantošanu daudzdzīvokļu ēkā.

Tā mērķis ir daudzdzīvokļu ēkas nodrošināšana ar siltumu, palielinot saules enerģijas īpatsvaru kopējā siltumapgādes sistēmas enerģijas patēriņā un paaugstinot siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, kā arī vienlaicīgi paaugstinot komfortu dzīvokļos, energoapgādes drošumu un ēkas koplietošanas telpu lietderīgu izmantošanu. Piedāvātā atjaunojamo energoresursu kombisitēma ietver četrus moduļus: saules enerģijas moduli, kas ietver saules enerģijas kolektorus, siltummaini, sūkņus, atgaisotājus un trīsceļu vārstu; akumulācijas moduli, kas ietver stratifikācijas tvertni ar cauruļvadu izvadiem un ievadiem dažādos augstumos, trīsceļu vārstu un akumulācijas tvertni, kas savienota ar stratifikācijas tvertni ar cauruļvadu sistēmu; granulu katla moduli, kas ietver katlu, cauruļvadu sistēmu, trīsceļu vārstu, atgaisotāju un sūkni; enerģijas patērētāju moduli, kas ietver karstā ūdens apgādes sistēmu ar siltummaini, sūkņus, cauruļvadu sistēmu un trīsceļu vārstu, un apkures sistēmu ar siltummaini, cauruļvadu sistēmu un sūkni. Visi četri moduļi ir savstarpēji savienoti un sistēmas vadībai tie ir aprīkoti ar monitoringa un regulēšanas ierīcēm.

List of authors
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Marika Rošā , Aivars Žandeckis
Type
Patent
Year published
2012

Staff involved

Marika Rošā
Marika Rošā
Project manager Board member
+371 67323212
Claudio Rochas
Claudio Rochas
Chairman of the Board
+371 67323212