Skip to main content

You are here

Izgudrojums attiecas uz siltuma sūkņa un saules enerģijas izmantošanu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumapgādes sistēma sastāv no grunts slānī ieguldītiem mitruma uzkrājējiem, kuri izgatavoti no ūdens necaurlaidīga materiāla un izveidoti kārbveida ekrāna formā ar ūdens pārplūdes atverēm, kurā ieklāta mulčas kārta.

Šī tehnoloģija nodrošina siltumapmaiņu starp augsni un cauruļvadiem, jo augsnē notiek mākslīga mitruma un temperatūras līmeņa paaugstināšana. Mitruma uzkrājējos ievietota siltuma sūkņa siltumu noņemošu cauruļvadu sistēma un tai paralēli esoša otra cauruļvadu sistēma, kura ar trīsceļu vārstu palīdzību savienota ar saules kolektoru un esošo sistēmu. Šī sistēma tiek izmantota visu gadu - ziemas periodā siltumenerģija no saules kolektora tiek izmantota grunts apsildei, tādējādi paaugstinot sistēmas efektivitāti un uzlabojot siltumpārejas koeficientu starp siltumsūkņa cauruļvadiem un grunts augsnes slāni, bet pārejas periodos un vasarā saules kolektorā iegūtais siltums tiek izmantots karstā ūdens sagatavošanai. Siltumapgādes sistēmas cauruļvadu izvietojums ir atkarīgs no siltumsūkņa cauruļvada diametra.

List of authors
Dagnija Blumberga , Ivars Veidenbergs, Gatis Žogla
Type
Patent
Year published
2008

Staff involved

Gatis Žogla
Gatis Žogla
Lead energy auditor Project manager
+371 67323212