Skip to main content

Thermography is a visual representation of infrared radiation to determine the temperature of surface and indcate it in the plane using the color scale - warmer spot marking in red, but colder in blue. Termography is carried out by using thermography camera.

Thermography has the advantage that it reveals the hidden energy losses, such as the failures of construction or damages caused during the exploitation. During the thermography, a specialist with thermography camera inspects the building and electrical devices of interior and exterior. In places where there is heat leakage, the image turns red. "Seeing how much there is a problematic places where the heat flow away, the owners often feel shocked."

If a renovation is planned, thermography is recommended both before the planned renovation (to determine the problematic areas) and after (to be sure about the thermal resistance of materials, the possible shortcoming errors and the overall quality of construction works, which is particularly important to evaluate prior to commissioning of the building)

Kādiem objektiem veic termogrāfiskos apsekojumus?

  • ēkas un būves (dzīvojamās ēkas, rūpnieciskie objekti, saldēšanas kameras, jumta segumi).

  • elektroietaises (augstsprieguma apakšstacijas, transformatori, sadales iekārtas, slēdži, elektromašīnas, elektroinstalācija),
  • siltumietaises (tvaika un ūdens sildīšanas katli, tvaika sistēmas, siltumtīkli, TEC un katlumāju dūmeņi).

  • mehāniskās iekārtas (turbīnas , sūkņi, kompresori, ventilatori, konveijeri).

Kādēļ jāveic termogrāfija?

  • Tikai veicot termogrāfisko apsekošanu, iespējams noteikt siltuma zuduma vietas, kur aizplūst gan siltums, gan finanses
  • daudzi ēku un dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka milzīgie siltumenerģijas rēķini ir dēļ dārgās apkures, bet, tikai apsekojot ēku un ieraugot, kā siltums aizplūst pa logiem, durvīm, saprot, kur „aiztek naudiņa”.
  • Ēkas īpašnieki, apsaimniekotāji vai iedzīvotāji paši saviem spēkiem, bez attiecīgām mērierīcēm un zināšanām, nav spējīgi novērtēt ēkas tehnisko stāvokli un pieņemt pareizo lēmumu par ēkas siltuma zudumu samazināšanu.
  • Tiek uzlabota remontdarbu efektivitāte, izmantojot iegūtos uzskatāmus apsekojuma rezultātus.
  • Ir iespējams novērtēt veikto remontdarbu un uzstādīto iekārtu kvalitātes pārbaude

Experts

Gatis Žogla
Gatis Žogla
Lead energy auditor Project manager
+371 67323212
Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energy auditor Project manager
+371 67323212