Skip to main content

You are here

Dagnija Blumberga
Dagnija Blumberga
Habilitated doctor

Dagnija has a professional experience of more than thirty years. She has undertaken a large number of successful local and international projects on energy efficiency, renewable energy sources and energy policy. She is specialised in energy management, demand side management and cleaner production, with a string background on thermodynamic, heat transfer and building physics.

Dagnija is a charismatic and widely recognised expert in the energy sector, with outstanding negotiation and moderation skills. She lives in Riga and speaks Latvian, English and Russian.
She started her professional carrier as a Senior Lecturer at the Riga Technical University (RTU) and then becoming a Professor, head of Division Energy Systems and Environment.
For the University she has fully developed the study programmes currently available at the Institute of Energy Systems and Environment of Riga Technical University.

As an expert for Latvian Ministry of Environment and Regional Development, she provided technical support for the Climate Change Financial Instrument programme (Green Investment Scheme), in particular to the action in the building sector. As expert of the Ministry of Economics she has been consulting of the transposition of the EPBD, ESD and RES Directives.

Related research

Title

Authors, Year

Description

D. Blumberga, M. Rošā, L. Žogla, K.Zvaigznītis
2013
Ziņojuma „Videi draudzīgo tehnoloģiju (VDT) pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā (RPR) 2014.–2020.gadā” darba uzdevums ir analizēt VDT potenciālu Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. Ziņojuma ietvaros pētījuma autori ir pieņēmuši, ka VDT ir visi tie tehnoloģiskie risinājumi un...
D. Blumberga, I. Dzene, C. Rochas, M. Rošā, A. Barisa, L. Žogla, K. Zvaigznītis
2013
Vairāku gadu garumā Latvijas sabiedrību ik pa laikam pāršalc diskusijas par zaļās (subsidētās) elektroenerģijas cenas ietekmi uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK). 2013.gadā Ekonomikas ministrija (EM) publicēja informāciju par OIK izmaksu apjomiem. 2012.gadā tie kopā bija 132,87 miljoni Ls, kas...
D.Blumberga, A.Žandeckis, I.Veidenbergs, J.Ziemele, A.Lubiņš, E.Vīgants, Ģ.Vīgants, V.Kirsanovs
2013
Dagnija Blumberga, Indra Muižniece
2013
Izgudrojuma attiecas uz būvniecības nozari, konkrēti - uz siltumizolācijas materiāliem. Tā objekts ir kokskaidu siltumizolācijas materiāls, kura pielietošanas joma ir dažāda veida ēku siltināšana to būvniecības, remonta un rekonstrukcijas laikā. Kokskaidu siltumizolācijas materiāls tiek izgatavots...
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Marika Rošā , Aivars Žandeckis
2012
Izgudrojums attiecas uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules un biomasas enerģijas izmantošanu daudzdzīvokļu ēkā. Tā mērķis ir daudzdzīvokļu ēkas nodrošināšana ar siltumu, palielinot saules enerģijas īpatsvaru...
D.Blumberga, A.Žandeckis, I.Veidenbergs, Jeļena Ziemele, Edgars Vīgants, ĢirtsVīgants, Vladimirs Kirsanovs
2012

Pages