Skip to main content

You are here

Līga Žogla
Līga Žogla
Project manager
PhD in Energy and Power Engineering
+371 67323212

Liga joined SIA "Ekodoma" in February, 2007 as a project assistant and since 2009 works as a project manager. Liga gained her experience through technical studies and looking for opportunities for development of district heating system and industrial enterprises. She has successfully produced a number of projects for submission to the EU Structural Funds. Liga has gained extensive experience in organizing various educational activities and courses, trainings, seminars and workshops for different target groups (students, households, local government representatives and representatives of the plant).

Liga Zogla has worked on a number of European-funded projects, such as ExBESS (energy efficiency and comparative observation in manufacturing), EUBIONET III (solid biomass potential and standards), "CHP goes Green" (combined heat and power production from renewable energy resources) and "Premium Light" project in Latvian (promotion of LED lighting).

Liga Zogla gained her Master's degree in Environmental and Energy Systems Engineering, at Riga Technical University in 2009. But in 2010 Liga began doctoral studies on energy efficiency policies in the industrial sector, with a particular focus on policy instruments such as voluntary agreements, energy management system and the use of benchmark techniques in energy efficiency evaluation. At 2016 Liga received a doctorate in engineering, at environmental science sub-branch. Overall Liga has produced more than 30 scientific publications, and for a more detailed information about them can be found at her ortus.rtu.lv profile.

Liga lives in Riga, Līči and is fluent in Latvian and English.

Related research

Title

Authors, Year

Description

M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
2016
Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā...
D. Blumberga, M. Rošā, L. Žogla, K.Zvaigznītis
2013
Ziņojuma „Videi draudzīgo tehnoloģiju (VDT) pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā (RPR) 2014.–2020.gadā” darba uzdevums ir analizēt VDT potenciālu Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. Ziņojuma ietvaros pētījuma autori ir pieņēmuši, ka VDT ir visi tie tehnoloģiskie risinājumi un...
D. Blumberga, I. Dzene, C. Rochas, M. Rošā, A. Barisa, L. Žogla, K. Zvaigznītis
2013
Vairāku gadu garumā Latvijas sabiedrību ik pa laikam pāršalc diskusijas par zaļās (subsidētās) elektroenerģijas cenas ietekmi uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK). 2013.gadā Ekonomikas ministrija (EM) publicēja informāciju par OIK izmaksu apjomiem. 2012.gadā tie kopā bija 132,87 miljoni Ls, kas...