Skip to main content

You are here

Marika Rošā
Project manager
,
Board member
PhD in Energy and Power Engineering
+371 67323212

Marika has many years of experience in the environmental engineering and energy sector. Her work at Ltd. EKODOMA began in 1996, when she took a project assistant job. Over the years, she has made a magnificent contribution to the company's development. Since 2004, Marika is a leading project manager at EKODOMA Ltd., mainly in leading projects related to the environment and energy systems.

A master's degree in Environmental science Marika earned in Sweden, Royal Technical University (SE). This was followed by engineering PhD (Dr.Sc.ing.) in heating sub-sector of the Energy industry at Riga Technical University (LV).

Marika is specialized in regional and municipal energy planning, greenhouse gas emissions monitoring and energy. She was a member of the Development Working Group of the Ministry of Environment within the National Allocation Plan, from 2005 to the 2007 year, and from 2008 to the 2012 year. Marika primarily is engaged in energy management and energy planning issues.

Currently Marika is coordinating a number of projects in Latvia supported by Europe, including the most important - Training on climate and energy management issues for municipalities and different industries (in cooperation with the State Regional Development Agency) and 50000 & 1SEAPs that supports the deveopement of sustainable energy action plans in municipalities.

At the same time Marika works as a Professor at RTU in faculty of Power and Electrical Engineering, precisely in Environmental and Energy Systems Institute. Overall Marika has developed more than 100 scientific publications, which can be viewed at her Research Gate profile or ortus.rtu.lv  profile.

Marika lives in Gauja, Latvia and speaks in Latvian, English, Russian and Italian languages.

Related research

Title

Authors, Year

Description

M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
2016
Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā...
D. Blumberga, M. Rošā, L. Žogla, K.Zvaigznītis
2013
Ziņojuma „Videi draudzīgo tehnoloģiju (VDT) pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā (RPR) 2014.–2020.gadā” darba uzdevums ir analizēt VDT potenciālu Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. Ziņojuma ietvaros pētījuma autori ir pieņēmuši, ka VDT ir visi tie tehnoloģiskie risinājumi un...
D. Blumberga, I. Dzene, C. Rochas, M. Rošā, A. Barisa, L. Žogla, K. Zvaigznītis
2013
Vairāku gadu garumā Latvijas sabiedrību ik pa laikam pāršalc diskusijas par zaļās (subsidētās) elektroenerģijas cenas ietekmi uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK). 2013.gadā Ekonomikas ministrija (EM) publicēja informāciju par OIK izmaksu apjomiem. 2012.gadā tie kopā bija 132,87 miljoni Ls, kas...
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Marika Rošā , Aivars Žandeckis
2012
Izgudrojums attiecas uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules un biomasas enerģijas izmantošanu daudzdzīvokļu ēkā. Tā mērķis ir daudzdzīvokļu ēkas nodrošināšana ar siltumu, palielinot saules enerģijas īpatsvaru...
A.Žandeckis, L. Timma, D. Blumberga, C. Rochas, M. Rošā
2012
This paper is based on the analysis of the solar combisystem installed in a 4-storey apartment building in Sigulda, Latvia. The combisystem consists of: 42 m 2 of flat plate solar collectors, a 2.35 m 3 accumulation tank and a 100 kW pellet boiler as the auxiliary heater. This paper focuses on the...
Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Andra Blumberga, Marika Rošā , Aivars Žandeckis, Gatis Žogla
2010
Izgudrojums attiecināms uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules enerģijas izmantošanu vasaras mājās vēlā rudenī, ziemā un agrā pavasarī.

Pages