Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
Inženierzinātņu doktors enerģētikā
+371 67323212

Agris ieguvis inženierzinātņu doktora grādu, izstrādājot darbu par gandrīz nulles patēriņa ēkām un izmaksu ziņā optimālu energoefektivitātes līmeni Latvijai renovācijas un jaunu ēku būvniecības gadījumā. Viņš ir arī sertificēts energoauditors un pasīvo ēku konsultants, eksperts siltumenerģētisko sistēmu dinamiskajā modelēšanā un energoefektivitātes projektos. Kopš 2014. gada viņš ir SIA "Ekodoma" direktors.

Agris, galvenokārt, strādā ar projektiem, kas ietver energoapgādes sistēmu plānošanas un energoefektivitātes jautājumus ēkās, rūpniecībā un siltumapgādes sistēmās. Agris ir padziļināti pētījis gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku un siltumenerģētisko sistēmu energoefektivitātes jautājumus.                        

Agris pārrauga projektus, kas saistīti ar energoefektivitāti ēkās un rūpniecībā, zema patēriņa ēku būvniecību un energoapgādes sistēmu plānošanu un energoefektivitātes projektu ekonomisko analīzi. Projekti aptver energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu plānošanu, kā arī atjaunojamo energoresursu izmantošanu (ģeotermālie enerģija, biomasa utt.).

Agrim ir ilggadēja darba pieredze kā projektu vadītājam, strādājot pie dažādiem starptautiskiem projektiem, no kuriem liela daļa realizēta programmas Intelligent Europe Programme ietvaros un H2020 ietvaros (projekti InoFin, ECCC, NorthPass, MaTrID) un 7. Pētniecības pamatprogrammā (projekts „Changing behaviour”).

Izglītību Agris ir ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē, kur 2011.gadā saņēma inženierzinātņu doktora grādu par promocijas darbu „Zema enerģijas patēriņa ēku enerģijas patēriņa modelēšana”. Zināšanas Agris papildināja Dānijas Tehniskajā Universitātē.  Kopā Agris ir izstrādājis vairāk kā 35 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņa Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

 Agris Kamenders dzīvo Rīgā, Latvijā. Viņš pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu. 

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
2016
Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā...