Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Andra Blumberga
Andra Blumberga
Valdes loceklis /
Vecākais eksperts
Inženierzinātņu doktore enerģētikā
+371 29516506

Andra Blumberga savu profesionālo pieredzi enerģētikā un vides inženierijā ieguvusi pirms vairāk kā 15 gadiem. Andra Blumberga 1999. gada sākumā kļuva par „Ekodoma” projektu vadītāju, pastiprinot un pilnveidojot uzņēmumā vides jomu. Andra bijusi šī uzņēmuma vadītāja no 2003. līdz 2006. gadam. Šobrīd viņa ir Rīgas Tehniskās Universitātes profesore. Andra Blumberga strādā pie dažādiem reģionālajiem un internacionāliem projektiem, kas ir vērsti uz efektīvu dabas resursu izmantošanu, paaugstinātu energoefektivitāti un vides aizsardzību ēkās un enerģētikas sektorā, fokusējoties gan uz politiskajiem, gan administratīvajiem aspektiem.

Andra Blumberga ir intensīvi strādājusi pie tā, lai tiktu attīstītas Latvijas ēku energoefektivitātes programmas un cieši sadarbojusies ar Latvijas valsts iestādēm, izvērtējot un ieviešot energoefektivitātes programmas.

Andra ir eksperts sistēmdinamikas modelēšanā makroekonomikas pētījumos par energoefektivitāti un atjaunojamajiem enerģijas avotiem. Kopā Andra Blumberga ir izstrādājis vairāk kā 130 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņa Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

Andra Blumberga vēl joprojām ir akcionārs un valdes locekle uzņēmumā SIA „Ekodoma”. Andra dzīvo Rīgā un Jelgavā, pārvalda latviešu, angļu, krievu un vācu valodu.

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

Dagnija Blumberga , Sylvestre Njakou Djomo , Andra Blumberga , Ilze Dzene
D. Blumberga, A.Blumberga, M. Blumberga, P. Cikmačs, I.Veidenbergs.
Apgaismes jautājumu popularitāte ir vijusies cauri vairākiem gadsimtiem. Tā pilnveidojusies no tehnoloģiskā viedokļa. Pēdējā laikā par apgaismes tehnoloģiju attīstības dzinējspēku kļuvusi enerģijas patēriņa samazinājuma ideja. Tā īpaši aktualizējusies pēdējā laikā, jo apgaismes energoefektivitātes...
A.Blumberga, D.Blumberga, Z. Upmane
Grāmatā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar energoefektīva apgaismojuma ieviešanu. Tajā analizēts Efektīva apgaismojuma programmas (ELI) pilotprojekta īstenošanu trīs pašvaldībās Latvijā (Brocēnos, Dobelē un Ludzā). Grāmatā mēģināts uzsākt diskusiju par pašvaldību lomu energopatērētāju...
A. Blumberga D. Blumberga
Grāmatā apskatīts viens no novatoriskākajiem energoefektivitātes projektu ieviešanas veidiem – energoservisa pakalpojumi. Tajā ir aplūkoti energoservisa pakalpojumu tehniskie, juridiskie un likumdošanas aspekti, kā arī analizēti dažādi tirgus piemēri.
I. Dzene, C. Rochas, A. Blumberga, D. Blumberga, M. Rošā.
Grāmatā sniegta informācija par energoplānošanas teorētiskajiem, kā arī praktiskajiem aspektiem. Aplūkoti Eiropas valstu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas rīcības plāni, izceļot interesantākos un saistošākos pasākumus, kas būtu piemēroti arī Latvijā. Grāmatas pēdējā...
G.Bažbauers, A.Blumberga, D.Blumberga, U.Sarma, I.Veidenbergs
Šis kolektīvais autordarbs iecerēts kā pirmais solis koģenerācijas idejas skaidrošanā. Tajā ieskicēti daži teorētiskie, tehnoloģiskie, likumdošanas, ekonomiskie, finansiālie, vides aizsardzības un klimatu izmaiņu samazinājuma aspekti. Grāmata palīdzēs gan tiem, kas plāno enerģijas avotā...

Lapas