Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītājs
Inženierzinātņu doktore enerģētikā
+371 29712389

Marikai ir ilggadīgā pieredze inženierzinātnes vides un enerģētikas nozarē. Darbu SIA EKODOMA viņa sāka jau 1996. gadā, sākumā ieņemot projektu asistentes amatu. Gadu laikā viņa ir devusi grandiozu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Kopš 2004. gada Marika ir SIA EKODOMA projektu vadītāja, galvenokārt, vadot projektus saistībā ar vidi un enerģijas sistēmām.

Maģistra grādu vides zinātnē Marika ieguva Zviedrijā, Karaliskajā Tehniskajā Augstskolā (SE). Tam sekoja inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.Sc.ing.) enerģētikas nozares siltumenerģētikas apakšnozarē Rīgas Tehniskajā Universitātē (LV).

Marika ir specializējusies reģionālās un pašvaldību enerģētikas plānošanā, siltumnīcas efekta gāzu emisiju monitoringā un enerģētikā. Viņa bija attīstības darba grupas biedrs Vides ministrijas Nacionālā emisijas kvotu sadales plāna ietvaros, laika periodos no 2005.-2007. gadam un 2008.-2012. gadam. Marika primāri nodarbojas ar energopārvaldības un energoplānošanas jautājumiem.                                                                                          

Šobrīd Marika koordinē vairākus Eiropas atbalstītus projektus Latvijā, tostarp visnozīmīgākie - Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu (sadarbībā ar VRAA) un 50000&1SEAPs, kas atbalsta pašvaldības ilgtspējīgu enerģijas rīcības plānu izstrādē.

Vienlaicīgi Marika kā profesore strādā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā. Kopā Marika ir izstrādājusi vairāk kā 100 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņas Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

Marika dzīvo Gaujā, Latvijā un prot latviešu, angļu, krievu un itāļu valodu.

Saistītās publikācijas

Virsraksts

Autori, gads

Apraksts

Claudio Rochas , Dagnija Blumberga , Marika Rošā , Aivars Žandeckis
Izgudrojums attiecas uz būvniecības un siltumenerģētikas nozari, konkrēti - uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomu, kas ir saistīta ar saules un biomasas enerģijas izmantošanu daudzdzīvokļu ēkā. Tā mērķis ir daudzdzīvokļu ēkas nodrošināšana ar siltumu, palielinot saules enerģijas īpatsvaru...
D. Blumberga, M. Rošā, L. Žogla, K.Zvaigznītis
Ziņojuma „Videi draudzīgo tehnoloģiju (VDT) pielietošanas potenciāls Rīgas plānošanas reģionā (RPR) 2014.–2020.gadā” darba uzdevums ir analizēt VDT potenciālu Rīgas plānošanas reģionā 2014.-2020.gadā. Ziņojuma ietvaros pētījuma autori ir pieņēmuši, ka VDT ir visi tie tehnoloģiskie risinājumi un...
D.Blumberga, L.Ozoliņa, M.Rošā, H. Gajs, M. Lehavacka, T. Kalleste, A. Laurs, E. Perednis, J. Jakubess, K. Tantareanu, F. Pčelka, R.Vebers, S.Brinkers
Grāmatā ir sniegta informācija par biomasas līdzsadedzināšanas potenciālu, tehnoloģiskajiem risinājumiem un biomasas tirdzniecības iespējām. Aplūkota arī pasaules, ES un projekta COFITECK dalībvalstu pieredze biomasas līdzsadedzināšanā ar fosilajiem kurināmajiem. Apkopotā informācija var tikt...
D. Blumberga, A.Blumberga, M. Blumberga, P. Cikmačs, I.Veidenbergs.
Apgaismes jautājumu popularitāte ir vijusies cauri vairākiem gadsimtiem. Tā pilnveidojusies no tehnoloģiskā viedokļa. Pēdējā laikā par apgaismes tehnoloģiju attīstības dzinējspēku kļuvusi enerģijas patēriņa samazinājuma ideja. Tā īpaši aktualizējusies pēdējā laikā, jo apgaismes energoefektivitātes...
D. Blumberga, I. Dzene, C. Rochas, M. Rošā, A. Barisa, L. Žogla, K. Zvaigznītis
Vairāku gadu garumā Latvijas sabiedrību ik pa laikam pāršalc diskusijas par zaļās (subsidētās) elektroenerģijas cenas ietekmi uz obligātā iepirkuma komponenti (OIK). 2013.gadā Ekonomikas ministrija (EM) publicēja informāciju par OIK izmaksu apjomiem. 2012.gadā tie kopā bija 132,87 miljoni Ls, kas...
M. Rošā, I.Dzene, A.Barisa,
Ceļvedis ir nedaudz ašķirīgs no ierastā grāmatu formāta, lai parādītu, ka energopārvaldība, klimata pārmaiņu mazināšana var arī nebūt garlaicīgas. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paskatāmies uz šiem jautājumiem un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Energopārvaldības ieviešana pašvaldībā vai uzņēmumā...
D. Blumberga, M. Blumberga, I. Karnupa, C. Rochas
Šajā grāmatā sniegtais informatīvais materiāls ir ceļvedis, uzsākot vai turpinot īstenot enerģijas sistēmu attīstības idejas. Tā ir izdota, lai rosinātu enerģētiķus un tos, kas darbojas vai vēlas darboties šajā nozarē, ieskatīties nākotnē ar šodienas acīm. Tas ir aicinājums saprast, cik svarīgi ir...

Lapas