Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Enerģijas un resursu patēriņš ir aspekts, bez kura nav iedomājama mūsdienu sabiedrība. Tajā pašā laikā par šīm ērtībām mums visiem ir jāmaksā, tāpēc tas ir tikai pašsaprotami, ka cilvēks meklē dažādus risinājumus šo izmaksu samazināšanai. Enerģijas un resursu monitorings ir veids kā apzināt potenciālās ietaupījuma vietas.

Enerģijas un resursu patēriņa monitoringu ir iespējams veikt gan elektroenerģijai, gan siltumenerģijai, kā arī vairākiem resursu veidiem, piemēram, tvaikam, cietajam un šķidrajam kurināmajam. Monitoringa laikā tiek noteikts faktiskais enerģijas un resursu patēriņš un veikta datu uzkrāšana. Veicot uzkrāto datu analīzi tiek noteikta enerģijas un resursu patēriņa dinamika (stundai, diennaktij, nedēļai utt.), „pīķa” slodzes, nelietderīgi patērētā enerģija un resursi, kā arī potenciālās ietaupījuma vietas.

Enerģijas un resursu monitoringu veic, lai izprastu, piemēram, dzīvojamās ēkas vai ražošanas procesa patēriņa dinamiku. Analizējot šo dinamiku, ir iespējams sniegt padomus tā samazināšanai.

Elektroenerģijas gadījumā, monitoringa veikšanai izmanto speciālas mēriekārtas – visai ēkai Engage e2, bet atsevišķām elektroierīcēm – Solo II.

 

Eksperti

Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212