Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

AKTUALITĀTE

2022. gadā augustā stājās spēkā grozījumi Energoefektivitātes likumā, kas paredz šādus pienākumus pašvaldībām:

  • Valstspilsētu pašvaldībām ieviest un uztur sertificētu energopārvaldības sistēmu.
  • Novadu pašvaldībām, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmetru vai lielāku kopējo references platību, ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu.

Līdz ar to pašvaldībām ir jāizveido ilgtspējīga sistēma enerģijas datu uzskatei un analīzei, kā arī nepatraukti ir jāmeklē piemērotākie veidi, kā enerģiju izmantot pēc iespējas lietderīgāk savos infrastruktūras objektos ar pieejamiem resursiem. Pieredze rāda, ka ar energopārvaldības sistēmas palīdzību ir iespējams panākt 5-10% enerģijas ietaupījumu sistēmas ieviešanas pirmajā gadā, bet turpmākajos - 3% robežās. 

SIA „Ekodoma” speciālisti COMPETE4SECAP, 50000&1 SEAPs un citu projektu ietvaros ir pilnveidojuši savas zināšanas un pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē pašvaldībās. Pēdējo piecu gadu laikā mēs esam izveidojuši un palīdzējuši ieviest energopārvaldības sistēmu deviņās Latvijas pašvaldībās. Pēdējās četras pašvaldības – Bauska, Saldus, Tukuma un Ķeguma – 2019.gadā katra saņēma energopārvaldības sertifikātu atbilstoši jaunā ISO 50001:2018 standarta prasībām.

Vairāk par energoplānošanu un enerģijas un klimata rīcības plāniem lasi šeit.

PAR ENERĢIJAS MONITORINGA PLATFORMU

Lai pašvaldībām atvieglotu enerģijas patēriņa datu uzskaiti un nodrošinātu to sistemātisku ievadi, apstrādi un analīzi, Ekodoma izveidojusi enerģijas monitoringa platformu.

Pieredze rāda, ka vairums pašvaldību nezin, cik elektroenerģijas un siltuma tiek patērēts to objektos, piemēram, pašvaldības ēkās vai degviela transportlīdzekļos. Bieži vien par to ir informēti tikai ar enerģijas patēriņu tieši nesaistītie, piemēram, grāmatveži. Bieži nav arī skaidri noteikts, kas ir atbildīgs par kopējo datu uzskaiti un ietaupījumu. Un, ja nav datu uzskaites, nevar zināt, cik ietaupīt, jo tikai to ko tu mēri, tu vari kontrolēt!

Enerģijas monitoringa platforma ir lietotājam draudzīga, caur internetu pieejama sistēma, kas ļauj energopārvaldniekam, kā arī citiem atbildīgajiem pašiem savai pašvaldībai veidot enerģijas patēriņa uzskaiti par četriem galvenajiem sektoriem:

  • pašvaldības ēkām;
  • ielu apgaismojumu;
  • pašvaldības autoparku un/vai sabiedrisko transportu;

Papildus, platforma piedāvā moduli “Vadības pārskats”. Vadības pārskats ir automātiski platformā izveidots atskaites formāts, kas iekļauj visas sadaļas atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām.

Lai atvieglotu enerģijas datu apstrādi un analīzi, kas ir neatņemams solis pamatotu energopārvaldības pasākumu veikšanai, platformā ievadītie dati tiek automātiski apkopoti, un tos iespējams viegli pārskatīt uzskatāmos grafikos un atskaitēs.

Dodies uz Enerģijas monitoringa platformu, lai uzzinātu par to vairāk. 

 

 

Kontakti

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja
Valdes locekle
+371 67323212

Pieteikuma forma

Aizpildiet formu, lai saņemtu jaunāko informāciju par pakalpojumu.