Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

AKTUĀLI - Apmācības par energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībās (15. februārī, 2017) 

(skatīt programmu)

SIA „Ekodoma” šī gada 15.februārī pašvaldību pārstāvjiem organizē apmācības „Energopārvaldības sistēmas ieviešana pašvaldībās”.  Lai pieteiktos uz apmācībām, sūtiet pieteikuma anketu ar nepieciešamo informāciju uz marika@ekodoma.lv līdz 1.februārim vai zvaniet 67323212.

Energoefektivitātes likums, kas stājās spēkā 2016.gada 29.martā, uzliek par pienākumu novadu pašvaldībām (ja atbilst likuma prasībām) ieviest energopārvaldības sistēmu, bet republikas pilsētu pašvaldībām to arī sertificēt. Līdz ar to pašvaldībām ir jāizveido ilgtspējīga sistēma enerģijas datu uzskatei un analīzei, kā arī nepatraukti ir jāmeklē piemērotākie veidi, kā enerģiju izmantot pēc iespējas lietderīgāk savos infrastruktūras objektos ar pieejamiem resursiem. Pieredze rāda, ka ar energopārvaldības sistēmas palīdzību ir iespējams panākt 5-10% enerģijas ietaupījumu sistēmas ieviešanas pirmajā gadā, bet turpmākajos - 3% robežās. 

SIA „Ekodoma” speciālisti projekta 50000&1 SEAPs ietvaros ir pilnveidojuši savas zināšanas un pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē pašvaldībās. Pēdējo divu gadu laikā mēs esam izveidojuši un palīdzējuši ieviest energopārvaldības sistēmu piecās Latvijas pašvaldībās. Viena no tām – Daugavpils pilsētas – 2016.gada 9.decembrī saņēma energopārvaldības sertifikātu, kas apliecina, ka izveidotā sistēma atbilst standarta ISO 50001 prasībām un ir efektīva.

Norises vieta: Noliktavas ielā 3-3, Rīga (SIA “Ekodoma” biroja telpās) 

Apmācību ilgums: 7,5 stundas (9:00 – 16:30). Par dalību seminārā dalībnieki saņems sertifikātu. 

Dalības maksa:  47,00 EUR (bez PVN). Cenā iekļauti izdales materiāli, grāmata “Energopārvaldnieka ceļvedis” un kafijas pauze.

*Dalībnieku vietu skaits ir ierobežots.

Apmācību galvenie temati: 

  • Kāpēc energopārvaldība ir iekļauta kā prasība normatīvajos aktos? Normatīvais regulējums šobrīd un nākotnē.
  • Kāpēc un kā novērtēt esošo situāciju pašvaldībā? Piemēri.
  • Energopārvaldnieka loma, pienākumi un uzdevumi. Piemēri.
  • Kā veidot energopārvaldības sistēmu? Praktiski piemēri no pašvaldībām.
  • Energopārvaldības sistēmas ieviešana. Enerģijas monitoringa platforma. Piemēri.
  • Energopārvaldības sistēmas sertificēšana. Priekšrocības un trūkumi.
  • Kā ieinteresēt un iesaistīt pašvaldības darbiniekus energopārvaldības sistēmas ieviešanā pašvaldībā. Ieteikumi. 

________________________________________________________________________________________

Latvijā un Eiropā ir sastopamas dažādas energosistēmas, taču to efektīva darbība ir atkarīga tieši no ilgtspējīgas energoplānošanas un energopārvaldības.

Ilgtspējīgas energopārvaldības pieeja prasa milzīgas investīcijas, tomēr, ja apsveram, ka energosistēmu attīstības plānošana ir ilgtermiņa plānošana un lielākai daļai energosektorā ieguldīto investīciju kalpošanas ilgums ir gadu desmiti, tad Ekodoma ar detalizētu energoplānu spēj pierādīt investīciju ekonomisko pamatotību.

Energoplānošana var tikt apskatīta kā iespēju analīze, kas ietver jautājumus par vispiemērotāko inženiertehnisko risinājumu izvēli šodien, rītdien un tālākā nākotnē, gan arī jautājumus par izvēlēto tehnoloģiju ekonomisko pamatojumu, aplūkojot iespējamos finansējamos avotus, bet arī analizējot ietaupījumus un projektu iekšējo peļņu. Energoplānam ir jāietver arī aprēķini, kas pamato minimālu ietekmi uz vidi priekšlikumu realizācijas gadījumā. 

*Enerģijas monitoringa platforma

Lai pašvaldībām atvieglotu enerģijas patēriņa datu uzskaiti un nodrošinātu to sistemātisku ievadi, apstrādi un analīzi, Ekodoma izveidojusi enerģijas monitoringa platformu.

Pieredze rāda, ka vairums pašvaldību nezin, cik elektroenerģijas un siltuma tiek patērēts to objektos, piemēram, pašvaldības ēkās vai degviela transportlīdzekļos. Bieži vien par to ir informēti tikai ar enerģijas patēriņu tieši nesaistītie, piemēram, grāmatveži. Bieži nav arī skaidri noteikts, kas ir atbildīgs par kopējo datu uzskaiti un ietaupījumu. Un, ja nav datu uzskaites, nevar zināt, cik ietaupīt, jo tikai to ko tu mēri, tu vari kontrolēt!

Enerģijas monitoringa platforma ir lietotājam draudzīga, caur internetu pieejama sistēma, kas ļauj energopārvaldniekam, kā arī citiem atbildīgajiem pašiem savai pašvaldībai veidot enerģijas patēriņa uzskaiti par trīs galvenajiem sektoriem:

  • pašvaldības ēkām;
  • ielu apgaismojumu;
  • pašvaldības autoparku/sabiedrisko transportu;

Lai atvieglotu enerģijas datu apstrādi un analīzi, kas ir neatņemams solis pamatotu energopārvaldības pasākumu veikšanai, platformā  ievadītie dati tiek automātiski apkopoti, un tos iespējams viegli pārskatīt uzskatāmos grafikos un atskaitēs. Vairāk par enerģijas monitoringa platformu varat izlasīt šeit.

Kontakti

Marika Rošā
Marika Rošā
Projektu vadītāja
Valdes locekle
+371 67323212

Pieteikuma forma

Aizpildiet formu, lai saņemtu jaunāko informāciju par pakalpojumu.