Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Ēkas iekštelpu gaisa kvalitātes monitorings ir gaisa kvalitātes parametru noteikšana un analīze izvēlētajā ēkā un laikā. Gaisa kvalitāti raksturo četri parametri. Šo parametru noteikšanai tiek izmantotas speciālas mēriekārtas – piemēram, Telaire 7001 CO2 sensors, Testo 925 Type K termometrs, Trotec BQ16 un Trotec PC220 iekārtas. Monitoringa laikā tiek iegūti gaisa parametru faktiskie dati, vēlāk tos apkopo, veic analīzi un izdara secinājumus par esošo ēkas iekštelpu gaisa kvalitāti.

  1. Telpas gaisa temperatūra -  standarts nosaka ieteicamās iekštelpu temperatūras dažādiem ēku tipiem, iedalot tās pēc ēkas kategorijas un gadalaika, ziemā nepieciešamās minimālās temperatūras un vasarā pieļaujamās maksimālās, un tas tiek noteikts pie konkrēta apģērba biezuma un aktivitātes līmeņa.
  2. Relatīvais mitruma saturs –cilvēks kustoties svīst un izdala mitrumu. Ja arī svīstot netiek izdalīts redzams mitrums, tad tiek izdalīts neredzamais mitrums (aptuveni 900 g mitra gaisa diennaktī), kur viena trešdaļa no tā izdalās elpojot, bet divas trešdaļas – caur ādu.
  3. Gaisa piesārņojums -  Gaisa piesārņojums telpā var rasties divējādi: vai nu no cilvēkiem, kuri ir galvenais oglekļa dioksīda (CO2) avots telpā, vai no dažādiem materiāliem, kas atrodas telpā, piemēram, būvmateriāli, mēbeles, paklāji, iekārtas, kas izdala gaistošos organiskos savienojumus (GOS) un formaldehīdu (HCHO). Vēl viens no telpu gaisa piesārņojuma veidiem ir gaisā suspendētās cietās daļiņas (PM).
  4. Gaisa kustības ātrums - stāvošs gaiss telpā, kas tiek sildīts, var radīt sajūtu, ka tas ir sasmacis vai tajā var rasties smakas, bet nelielas gaisa kustības aukstā vai vēsā telpā atkal rada sajūtu, ka ir caurvējš.

Visi mērījumi un iegūtie skaitļi tiek vērtēti pēc standartā EN 16798-1:2019 noteiktajām vērtībām, MK noteikumiem Nr.1290 („Noteikumi par gaisa kvalitāti”) un Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija". Taču, lai varētu noteikt reālo gaisa kvalitāti un tās izmaiņas laikā, nepieciešams veikt ilglaicīgus gaisa kvalitātes parametru mērījumus periodiski. Ieteicams mērījumus veikt tieši apkures sezonā.

Gaisa kvalitātei ir būtiska loma uz cilvēka veselības stāvokli, tāpēc ikvienam no mums ir tiesības uz kvalitatīvu apkārtējo gaisa kvalitāti.

Eksperti

Gatis Žogla
Gatis Žogla
Vadošais energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212
Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212
Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212