Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Veiktspējas testi tiek veikti ar mērķi pārbaudīt konkrēta procesa vai iekārtas spēju sasniegt garantētos veiktspējas rādītājus vai noteikt faktiskos darbības rādītājus:

 • siltuma un elektrības izstrādes jauda
 • kurināmā patēriņš (arī cietā kurināmā)
 • efektivitāte, zudumi, enerģijas bilance
 • emisijas (ieskaitot troksni)
 • procesa darbības parametri (piem. spiediens, temperatūra, siltumnesēja caurplūde)
 • elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņš
 • drošības apstākļi (piem. trokšņa līmenis telpās, temperatūra uz virsmām)

Veiktspējas testi var tikt veikti kā daļa no iekārtu pieņemšanas-nodošanas procedūras, kurā EKODOMA var piedalīties kā neatkarīgā puse un veikt faktisko iekārtu veiktspējas rādītāju noteikšanu.

Testēšana tā ir vairāku darbību kopa, kas ļauj gūt nepieciešamo informāciju par pētāmo objektu. Atkarībā no uzdevuma veiktspējas testēšana iekļauj sekojošus mērījumus un laboratoriskās analīzes:

 • kurināmā fizikāli-ķīmiskie parametri
 • procesa darbības parametri
 • apkārtējās vides un meteoroloģiskie apstākļi
 • dūmgāzu ķīmiskais sastāvs un fizikālie parametri (arī caurplūde)
 • saražotā enerģija, jauda
 • pelnu sastāvs
 • resursu patēriņš (kurināmais, elektroenerģija, ūdens, u.c.)
 • iekārtu un cauruļvadu siltumizolācijas novērtējums
 • un citi

Atkarībā no testējamā objekta veida un mērķa, testēšana tiek balstīta uz starptautiskiem standartiem (EN 12952-15, EN 303-5, DIN 1943, EN-60953) vai pielietojot modificētas/adoptētās metodikas. Nepieciešamības gadījumā tiek izstrādātas rekomendācijas procesu un iekārtu optimizācijai un veiktspējas rādītāju paaugstināšanai.

Kādiem objektiem var veikt veiktspējas testēšanu?

 • koģenerācijas stacijas
 • katlumājas, ūdenssildāmie un tvaika katli
 • kurtuves un degļi
 • turbīnas

Eksperti

Claudio Rochas
Claudio Rochas
Valdes priekšsēdētājs
+371 67323212