Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

Siltumapgādes sistēmu audits ir vairāku darbību kopa, kuras rezultātā tiek iegūta detalizēta informācija par esošo sistēmu, kā arī tiek izstrādātas tehniski un ekonomiski pamatotas rekomendācijas sistēmas optimizācijai un efektivitātes paaugstināšanai.

Kā atsevišķas darbības var izdalīt:

  • Informācijas vākšana un analīze, nepieciešamo mērījumu veikšana;
  • Siltumapgādes sistēmas funkcionalitātes un atbilstības novērtēšana patērētāju vajadzībām;
  • Sistēmas tehniskā stāvokļa novērtēšana un priekšlikumu izvirzīšana stāvokļa uzlabošanai;
  • Uz siltumapgādes sistēmas vai tās atsevišķo elementu optimizāciju vai modernizāciju orientēto pasākumu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
  • Siltumtīklu izolācijas stāvokļa novērtēšana ar termogrāfijas palīdzību;
  • Siltumenerģijas pieprasījuma un piedāvājuma kartēšana;
  • Zudumu un izmaksu novērtēšana, siltumenerģijas gala tarifa aprēķins.

Kādēļ nepieciešams siltumapgādes sistēmas audits un cik tas izmaksā?

Siltumapgādes sistēmas audits ir instruments, kas ļauj detalizēti raksturot esošo sistēmu, identificēt tās vājās un stiprās puses, kā arī definēt iespējamos uzlabojumus un novērtēt to ekonomisko un tehnisko pamatojumu.

Siltumenerģijas audita izmaksas nosaka veicamo darbu skaits un sarežģītība, auditējamās siltumapgādes sistēmas lielums, kā arī informācijas pieejamība un kvalitāte. Lai noskaidrotu konkrēta audita veikšanas izmaksas, lūgums kontaktēties ar ekspertu.

Eksperti

Agris Kamenders
Agris Kamenders
Direktors
+371 67323212