Pārlekt uz galveno saturu

Termogrāfija ir infrasarkanā starojuma vizuāls attēlojums ar termokameras palīdzību, kas nosaka virsmas temperatūru un attēlo to plaknē, izmantojot krāsu skalu – siltākas vietas iezīmējot sarkanas, bet aukstākas zilā krāsā. 

Termogrāfijas priekšrocība ir tā, ka tā atklāj slēptos enerģijas zudumus, piemēram, būvniecības nepilnības vai ekspluatācijas laikā radušos bojājumus. Veicot termogrāfiju, speciālists ar termogrāfijas kameru apseko ēku, iekštelpas un ārpuses elektriskās ierīces. Vietās, kur ir siltuma noplūde, attēls iekrāsojas sarkans. „Redzot, cik daudz ir problemātisko vietu, kur aizplūst siltums, saimnieki bieži jūtas šokēti.

Ja tiek plānota ēkas renovācija, termogrāfiju iesakām veikt gan pirms plānotās renovācijas (lai noteiktu problēmzonas), gan pēc tās (lai pārliecinātos par materiālu siltumizturību, par iespējamajām nepilnībām un kopējo būvdarbu kvalitāti, ko ir īpaši svarīgi novērtēt pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā).

Kādiem objektiem veic termogrāfiskos apsekojumus?

  • ēkas un būves (dzīvojamās ēkas, rūpnieciskie objekti, saldēšanas kameras, jumta segumi).

  • elektroietaises (augstsprieguma apakšstacijas, transformatori, sadales iekārtas, slēdži, elektromašīnas, elektroinstalācija),
  • siltumietaises (tvaika un ūdens sildīšanas katli, tvaika sistēmas, siltumtīkli, TEC un katlumāju dūmeņi).

  • mehāniskās iekārtas (turbīnas , sūkņi, kompresori, ventilatori, konveijeri).

Kādēļ jāveic termogrāfija?

  • Tikai veicot termogrāfisko apsekošanu, iespējams noteikt siltuma zuduma vietas, kur aizplūst gan siltums, gan finanses
  • daudzi ēku un dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka milzīgie siltumenerģijas rēķini ir dēļ dārgās apkures, bet, tikai apsekojot ēku un ieraugot, kā siltums aizplūst pa logiem, durvīm, saprot, kur „aiztek naudiņa”.
  • Ēkas īpašnieki, apsaimniekotāji vai iedzīvotāji paši saviem spēkiem, bez attiecīgām mērierīcēm un zināšanām, nav spējīgi novērtēt ēkas tehnisko stāvokli un pieņemt pareizo lēmumu par ēkas siltuma zudumu samazināšanu.
  • Tiek uzlabota remontdarbu efektivitāte, izmantojot iegūtos uzskatāmus apsekojuma rezultātus.
  • Ir iespējams novērtēt veikto remontdarbu un uzstādīto iekārtu kvalitātes pārbaude

Eksperti

Gatis Žogla
Gatis Žogla
Vadošais energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212
Kristaps Kašs
Kristaps Kašs
Energoauditors Projektu vadītājs
+371 67323212