Pārlekt uz galveno saturu

Jūs atrodaties šeit

SIA EKODOMA ir inženierkonsultatīva firma, kuras galvenie darbības virzieni ir saistīti ar energoefektīvu risinājumu izstrādi un ilgtspējīgu energoresursu izmantošanu. Mūsu mērķis ir sasniegt ekonomisko izaugsmi, nodarot pēc iespējas zemāku kaitējumu apkārtējai videi. To ir iespējams panākt katrā projekta plānošanas posmā, ņemot vērā gan ilgtspējīga klimata un enerģijas plānošanas koncepcijas, gan sniedzot konsultācijas par piemērotākajiem tehniskajiem risinājumiem.
 
SIA EKODOMA piedāvā veikt visaptverošu ar energoefektivitāti un vides inženierzinātnēm saistītu projektu plānošanu – sākot ar projekta koncepcijas izstrādi līdz pat tā pilnīgai ieviešanai un sasniegto rezultātu analīzei. Jau no paša projekta sākuma tiek veicināta cieša sadarbība starp klientiem, inženieriem, arhitektiem, ekonomistiem un citām iesaistītajām pusēm, tādā veidā meklējot labākos risinājumus, skatoties no termodinamikas un vispārīgās fizikas likumiem. Projektiem tiek veikta iespējamo stratēģiju un risinājumu analīze, kas balstīta uz katram projektam raksturīgiem parametriem.

Pateicoties SIA EKODOMA darbībai un īstenotajiem projektiem, Latvijā manāma izaugsme energoefektivitātes nozarē gan valsts, gan nevalstiskajā sektorā. Piemēram, Latvijā par zaļo iepirkumu plašākā mērogā sāka runāt 2006.gadā pateicoties SIA EKODOMA realizētajiem IEE (Inteligent Energy Europe) projektiem par energoefektīva iepirkuma tēmu.

Mūsu Filosofija

EKODOMA ir neatkarīga inženierkonsultatīva firma, ar ilgu vēsturi un vērtīgu iegūto pieredzi gan Latvijā, gan citās Eiropas un Eirāzijas valstīs, kurās mēs darbojamies gan starptautisku projektu ietvaros, gan privātu pasūtījumu ietvaros. Savas attīstības laikā mēs esam auguši un arvien vairāk apzināmies savas ieinteresētās puses, to dažādo raksturojumu, tādēļ jūtam, ka ieņemam ļoti nozīmīgu vietu enerģētikas un energoefektivitātes sektora kopējā shēmā.

Mūsu mērķis ir izveidot stipru kopējo kultūru un rīcības kodeksa shēmu saistībā ar energoefektivitātes pasākumiem, jo uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu misija un vīzija tiktu pārņemtas arī citās nozarei nozīmīgās organizācijās neatkarīgi no valsts un struktūrvienības.

1. Misija

Veikt energoefektīvu risinājumu izstrādi ēkām, infrastruktūrām un rūpnieciskajiem objektiem un veicināt ilgtspējīgu energoresursu izmantošanu Latvijā un Eirāzijā.

2. Vīzija

Uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomika, kas darbojas saskaņā ar energoefektivitātes principiem un nodara pēc iespējas mazāku kaitējumu videi.

3. Vērtības

Visas mūsu profesionālās darbības un uzņēmuma kultūras pamatā ir mūsu kopējās vērtības. Tās tiek ņemtas vērā mūsu ikdienas darbā un lēmumu pieņemšanas procesos. To īstenošana prasa nepārtrauktas visu darbinieku pūles, bet īpaša loma ir vadībai, jo viņiem ar savu priekšzīmi jārāda labs paraugs.

Zināšanas un Kompetence

Zināšanas un kompetence ir vērtības, ko mūsu darbinieki vērtē ļoti augstu - to pierāda pašu darbinieku izglītības līmenis un pieredze, kas turpina augt. Visus savus darbiniekus mēs iedrošinām nepārtraukti mācīties un studēt, piedāvājot fleksiblas darba stundas un karjeras izaugsmes iespējas. Ekodomas darbinieki veido ilgtspējīgus risinājumus energoefektīvākai nākotnei, kas uzliek atbildības sajūtu par veikto pakalpojumu kvalitātes izcilību. Tikai atpūties darbinieks ir motivēts darbinieks, tādēļ Ekodomas vadība rūpējās par to, lai katrs darbinieks ir noslogots atbilstoši viņa kapacitātei un netiktu pārslogots.

Sadarbība

Lai rastu ilgtspējīgus risinājumus, mūsu darbība balstās uz klientu vajadzību noteikšanu un problēmsituāciju definēšanu, jo tikai precīzi definējot īsto problēmu ir iespējams atrast risinājumu. Mūsu darbības galvenais virzītājspēks ir sadarbība gan ar dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, gan ar privāto sektoru uzņēmējiem, jo tikai kopīgi iespējams ieviest ilgtspējīgus energoefektivitātes risinājumus Latvijā. Mēs strādājam komandā, cienot savus kolēģus un sadarbības partnerus .

Mums ir svarīgi dalīties ar savām zināšanām kā kompānijas iekšienē, tā ārpus tās, tādēļ apmācības ir vitāli svarīga daļa no kompānijas kopējā pakalpojumu klāsta.

Atzinības un Sertifikāti